SAYYID ALAWY BIN ABBAS AL MALIKY

Beliau adalah ayahanda sayyid Muhammad al Maliky dan salah seorang guru KH. Maimoen Zubair yang lahir di Makkah pada tahun 1327 H. beliau tumbuh dibawah asuhan orang tuanya dan kemudian belajar pada pamannya, yaitu sayyid Hasan al Maliky di Darus Sayyidah Khodijah al Kubro (sekarang jadi madrasatul Huffadz) disini beliau hafal al Qur'an dalam usia sepuluh tahun. 

Kemudian oleh orang tuanya, beliau dimasukkan ke madrasah al Falah di bawah asuhan ulama'-ulama' besar masjid al Harom, diantara syeikh Umar Hamdan, syeikh Muhammad al Aroby, syeikh Abdullah Hamduh, syeikh Ahmad Nadzirin dan lain-lain. Beliau lulus dari madrasah pada tahun 1346. 

Adalah sayyid Abbas, seorang ayah yang selallu membei support, motivasi dan perhatian yang besar atas study putranya yang sangat diharapkan untuk menjadi orang besar dan ulama' agung. Beliau mengatakan " prestise seseorang adalah ilmu dan bermanfaatnya dia bagi orang lain". Maka masuklah sayyid Alawi pada barisan pelajar-pelajar di masjid al Harom. Dan akhirnya pada tahun 1348 H. tercapailah obsesi sang ayah dengan diangkatnya beliau menjadi guru di Madrasah al Falah dan masjid al Harom. 

Disamping mengajar oleh sang ayah beliau dimohoon untuk membuka pengajian untuk khalayak umum. Dan ternyata itu sangat diminati oleh masyarakat, sehingga yang hadir lebih dari seribu orang. 

Dari beliau muncullah ulama'-ulama' besar yang tersebar diberbagai penjuru dunia, lebih-lebih di Indonesia yang pada waktu itu masih dibawah cengkraman kolonial Belanda. 

Dalam mengajar ulama' yang mempunyai himmah yang luar biasa ini menggunakan metode yang unik yan gbelum pernah digunakan oleh ulama' –ulama' sebelumnya, yaitu menggunakan papan tulis untuk menguraikan pelajaran dan dengan memberi latihan-latihan pada murid-muridnya. Dna dengan pengajian untuk umum beliau bagaikan sebuah lentera, menunjukkan dan menerangi jalan serta melembutkan hati yang keras. Sehingga, sering kali terdengar beliau menangis, membaca tahlil, tahmid dan ta'awwudz ditengah-tengah ceramah beliau. 

Beliau meninggalkan beberapa karangan diantaranya: Faidul Khobir Hasyiah Nuhjatu at taisir (pelajaran tinggkat V MHD). Ibanatul Ahkam syarh Bulughul Marom (pelajaran tingkat V MHD).

0 comments:

Post a Comment